Kære alle,

Der er igennem et stykke tid været drøftelser i samarbejdsudvalget i relationen til, om vi når de mål, som vi har aftalt sammen. Vi har for nylig evalueret målsætningen om, at vi gerne som minimum ville have 8-mandshold i alle rækker, men vi må desværre sige, at vi er meget langt fra den målsætning, og ser vi frem i tiden er der desværre ikke indikationer på, at situationen forbedres. Lige p.t. har vi endda svært ved at stille 5-mands hold i de små rækker. Summa summarum er, at vi ikke kan leve op til vores målsætning om at kunne tilbyde ungdomsfodbold til alle, og derfor SKAL vi tænke i nye baner i forhold til vores ungdomssamarbejdet, da volumen i det nuværende samarbejde ganske enkelt ikke er stort nok – der kommer for lidt børn.

Hvis vi vælger ikke at udvide vores samarbejde må vi imødese, at vi mister rigtig mange spillere, da de naturligvis vil være et sted, hvor der er nok til et hold. Derfor har vi i samarbejdsudvalget og klubberne i mellem haft en god og naturlig drøftelse af, hvorvidt vi skal søge at udvide samarbejdet – samt eventuelt med hvilke klubber. Vi har derfor afsøgt vores muligheder, og for at kunne træffe den bedste beslutning for begge klubber, har vi forespurgt både i ØHH og Fjerritslev.

Fjerritslev meldte hurtigt tilbage, at de ikke var interesseret i et samarbejde med SB/TIF98, hvorimod der løbende har været flere indikatorer på, at ØHH (Brovst, Halvrimmen, Tranum) var interesseret i et eventuelt samarbejde. Vi har derfor afholdt et indledende dialog-møde med ØHH, for at undersøge, om der er en reel mulighed for at samarbejde omkring ungdomsfodbolden for klubberne Brovst, Tranum, Halvrimmen, Skovsgaard og Trekroner.

Uden at gå i detaljer med mødet, så var det et meget positivt møde, hvor begge parter udtrykte ønske om et samarbejde. ØHH har samme problem som os i flere årgange, om end de grundet deres størrelse har flere hold og flere spillere. Et samarbejde mellem de 5 klubber vil medføre, at vi får den volume, der skal til, i forhold til at kunne stille hold i alle årgange – og stille 11 mandsfodbold fra U13, som lige nu er klubbernes store problem.

Status på processen er nu, at alle forældre, trænere og interessenter i alle 5 klubber skal høres, således der ikke bliver hastet noget igennem. Der bliver ikke ”trukket” noget ned over nogen klubber, hvis klubberne ikke kan se sig selv i samarbejdet. Derfor er ØHH nu ved at undersøge i deres bagland, om de også ønsker at udvide samarbejdet, og vi skal i SB/TIF 98 ligeledes have afklaret, om vi har mandat til at udvide samarbejdet. Derfor indkaldes der til et fælles stormøde for SB og TIF 98 mandag den 16. marts kl. 19.00 i cafeteriet i Skovsgaard Multihus. Eneste tema på dagsordenen er, at samarbejdsudvalget for ungdomsfodbolden mellem SB og TIF98 ønsker et mandat fra forældre, trænere samt øvrige interessenter i SB og TIF98, til at gå videre med forhandlingerne med ØHH i relation til at fælles fremtidigt samarbejde omkring ungdomsfodbolden.

Det er vigtigt at slå fast, at det alene drejer sig om ungdomsfodbolden, og ikke dame – og seniorafdelingerne. Vores helt overordnede ønske er, at vi med dette samarbejde kan have et fremtidssikret og robust ungdomssamarbejde, hvor det er muligt at tilbyde ungdomsfodbold til alle børnene – både drenge og piger. Vi er i samarbejdsudvalget kommet til den erkendelse, at denne målsætning kan vi i det nu nuværende samarbejde ikke leve op til – hverken på den korte eller lange bane.

Vi vil gerne henstille til, at man møder op til mødet og giver sin mening til kende der, og ikke kommenterer på tråde på Facebook. Man er dog meget velkommen til at skrive PB til Sune Myrup eller skrive en en mail på [email protected], såfremt man har spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte.

Mvh

Skovsgaard Boldklubs Bestyrelse & Samarbejdsudvalget Trekoner/Skovsgård