Skovsgaard Boldklub afholder ordinær generalforsamling onsdag den 16 februar 2022 kl.19.30 i boldklubbens lokaler.
dagsorden ifølge vedtægterne
evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
vel mødt
med venlig hilsen
bestyrelsen Skovsgaard Boldklub