Skovsgaard Boldklub afholder ordinær generalforsamling torsdag den 15 februar kl.19.30 i cafeteriet.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
vel mødt
Med venlig hilsen
bestyrelsen Skovsgaard Boldklub