Årets SB’er

Prisen som Årets SB’er gives til en person, som i årets løb har gjort en stor indsats i klubben.

Årets SB’er 2023

Kaj Andersen

Tidligere vindere:

1998: Humlebierne
1999: Knud Thorsen
2000: Ole Iversen
2001: ?
2002: Poul B. Jensen
2003: ?
2004: ?
2005: Jesper Hjorth Hansen
2006: Per Westergaard
2007: Bent Jensen
2008: ?
2009: Claus Westergaard
2010: Sune Myrup
2011: Niels Kronborg
2012: Niels Olsson
2013: Lene Kronborg & Helle Hjort Hansen
2014: Morten Wøbbe Lynge Nielsen
2015: Villy Thomsen
2016: Per Nielsen
2017: Niels Kronborg
2018: Claus Westergaard
2019: Niels Sedaka Sørensen
2020: Sune Søndermølle Myrup
2021: Jan Thorsen
2022: Jes Hansen